graphic top
Tu jesteś: DREZYNY ŁAPINO » prawo jazdy na drezynę
Witaj drogi internauto-drezyniarzu!

Pierwsze pamiątkowe prawa jazdy na drezynę ręczną zaczęliśmy przyznawać w 2000 roku. Ostatnie różowe blankiety wydaliśmy pod koniec 2004 roku. W 2005 roku weszły nowe prawa jazdy. W odróżnieniu od starych są koloru kości słoniowej. Trudniej jest również uzyskać poszczególne kategorie.

Drezynowe Prawo Jazdy składa się z 5 kategorii (A do E) i standardowo zdaje się na drezynach ręcznych, ale dla turystów przymykamy oko i można zdać po wycieczce rowerowej.
prawo jazdy
pj2
 1. Pola danych osobowych:
  Nazwisko i imię
  - należy wpisać zgodnie z danymi posiadacza
  Pozostałe dane - należy wpisać zgodnie ze stanem faktycznym
 2. podpis posiadacza Prawa Jazdy
 3. miejsce na zdjęcie
 4. dla praw jazdy wydanych w latach 2005-2007 wybity numer kolejny poprzedzony cyframi 050
 5. Pola dotyczące wydania prawa jazdy:
  Pole nr 5 "Wydano przez":
  Należy wpisać "KOLEJ DREZYNOWĄ"; "drezyny.pl" lub "KTK Tendrzak"

  Pole nr 6 "Wydano w":
  Należy wpisać miejsce wydania:
  KOLBUDY - dla linii Pruszcz - Stara Piła
  WESTERPLATTE - dla bocznicy na Westerplatte
  KWIDZYN - dla linii Kwidzyn - Nowy Dwór Kwidzynski
  MIECHUCINO - dla linii Sierakowice - Prokowo
  OLIWA - dla bocznicy w Oliwie (dawne targi TRAKO)

  Pole nr 6 "dnia":
  Należy wpisać datę egzaminu.

  Pole nr 7 "Ważne do":
  O ile nie jest wpisana data należy wpisać "bezterminowo".

  Pole nr 7 "Nr":
  Należy wpisać datę egzaminu. W przypadku starszych praw jazdy należy przepisać numer Prawa Jazdy znajdujący się obok zdjęcia (4).
KATEGORIA A - ABSOLUTNY PASAŻER
Potrafi wejść na drezynę, zająć miejsce oraz zejść z drezyny. Rozumie i wykonuje proste polecenia dowódcy typu: "Proszę wsiadać", "Proszę zejść", "Proszę się posunąć".

Tej kategorii nie możesz nie zdać, więc od razu przejdźmy do następnej.
KATEGORIA B - BIERNY WIOŚLARZ
Posiada kat. A. Potrafi zająć pozycję umożliwiającą tzw. pompowanie bez przeszkadzania innym. Umie wraz z innymi w narzuconym tempie napędzać drezynę. Samodzielnie zakłada kamizelkę ostrzegawczą. Umie zatrąbić na trąbce sygnałowej. Zna i potrafi zastosować sygnały Rm1-Rm4, D2, D3 oraz Rp1.
UWAGA! Te animowane gify i ludek Koldrez mają już grubo powyżej 20 lat, więc są zabytkami, nie śmiejemy się z nich! Również same opisy są zaczerpnięte z historycznej już instrukcji E1, bo takie znaki możemy spotkać na naszej linii. Na PKP obowiązuje już instrukcja Ie-1!


ubieramy kamizelkę
 • potrafi zająć pozycję umożliwiającą tzw. pompowanie bez przeszkadzania innym, czyli rozumie że z jednej strony drążka mogą swobodnie pompować dwie osoby, a na siedzeniu mieszczą się nawet 4 osoby :)
 • umie wraz z innymi w narzuconym tempie napędzać drezynę - wie że drezyna działa na zasadzie pompy - czyli jedna strona naciska drążek, a przeciwna go ciągnie :)
 • samodzielnie zakłada kamizelkę ostrzegawczą - pozornie najprostsze zadanie, ale kamizelka lubi się zagiąć, a wtedy egzaminujący oblewa biednego kursanta...
 • umie zatrąbić na trąbce sygnałowej - trafić na to zadanie jest trudno, ale zatrąbić każdy potrafi, jak nie to jest trąba :)
Rm4
Sygnał Rm4 "Stój"

 • dźwiękowy: trzy krótkie, szybko po sobie następujące tony gwizdawką ustną lub trąbką kilkakrotnie powtórzone,
 • jednocześnie należy podawać w ciągu dnia sygnał wzrokowy rozwiniętą chorągiewką, a w nocy białym światłem (taki jak na rysunku obok),
 • po usłyszeniu/zobaczeniu tego sygnału należy natychmiast rozpocząć hamowanie, tak by zatrzymać się przed dającym sygnał.
Powód jego zastosowania na drezynach:
 • prowadzący musi za potrzebą,
 • fajne miejsce na postój,
 • jesteśmy przed ruchliwym przejazdem,
 • skończyły się tory (czytaj: ktoś ukradł),
 • z naprzeciwka jedzie pociąg.
rm3
Sygnał Rm3 "Zwolnij"

 • dźwiękowy: kilka przeciągłych tonów gwizdawką ustną lub trąbką,
 • jednocześnie należy podawać w ciągu dnia sygnał wzrokowy rozwiniętą chorągiewką, a w nocy białym światłem (taki jak na rysunku obok),
 • po usłyszeniu/zobaczeniu tego sygnału należy zwolnić, czyli w zależności od warunków zacząć hamować lub przestać machać.
Powód jego zastosowania na drezynach:

 • doganiacie prowadzącego i wjeżdżacie mu na ambicję,
 • zbliżamy się do miejsca niebezpiecznego (np. przejazd)
rm1
Sygnał Rm1 "Do mnie"

 • dźwiękowy: dwa długie tony gwizdawką ustną lub trąbką,
 • jednocześnie należy podawać w ciągu dnia sygnał wzrokowy rozwiniętą chorągiewką, a w nocy białym światłem (taki jak na rysunku obok),
 • po usłyszeniu/zobaczeniu tego sygnału należy ruszyć w kierunku dającego sygnał, a jeżeli już jedziecie starać się przyspieszyć.
Powód jego zastosowania na drezynach:
 • prowadzący zobaczył, że macie coś dobrego do jedzenia i chce się poczęstować,
 • zatrzymaliście się (czytaj: padliście) kilkadziesiąt metrów przed dobrym miejscem na postój
 • zaistniała potrzeba zgrupowania całego konwoju drezyn,
 • przy pokonywaniu skrzyżowań z drogami kołowymi prowadzący informuje, że możecie wjechać na przejazd.
rm2
Sygnał Rm2 "Ode mnie"

 • dźwiękowy: jeden długi ton gwizdawką ustną lub trąbką
 • jednocześnie należy podawać w ciągu dnia sygnał wzrokowy rozwiniętą chorągiewką, a w nocy białym światłem (taki jak na rysunku obok)
 • po usłyszeniu/zobaczeniu tego sygnału należy ruszyć w przeciwnym kierunku niż dający sygnał, a jeżeli już jedziecie starać się przyspieszyć.
Powód jego zastosowania na drezynach:
 • prowadzący ma dobry humor i robi Was w balona,
 • prowadzący ma jeszcze lepszy humor, bo na jego drezynie jest coś dobrego do jedzenia i nie chce mieć konkurencji.
Sygnału tego podczas przejazdów drezynami praktycznie nie stosuje się.
Sygnał D2 "Stój" dawany ręcznie
Sygnał identyczny z sygnałem Rm4 podawanym wzrokowo. W porze nocnej można podawać go latarnia koloru czerwonego lub jakimkolwiek innym świecącym przedmiotem.

Sygnał D3 "Stój" dawany trąbką lub gwizdawką ustną
Sygnał identyczny z sygnałem Rm4 podawanym dźwiękowo.

Sygnał Rp1 "Baczność"
Jest to jeden długi ton dawany gwizdawką lub syreną lokomotywy, mający na celu ostrzeżenie przed pociągiem.
KATEGORIA C
Posiada kat. B. Z wyczuciem pomaga w prowadzeniu drezyny, potrafi bezpiecznie wysiąść i wsiąść na drezynę w ruchu, umie unieruchomić drezynę, a w czasie jazdy informuje o dostrzeżonych przeszkodach na torze. Rozumie i umie zastosować zdalne komendy nadawane wzrokowymi i słuchowymi sygnałami Rd1, D0, D1, Rp5, Rp11, Rp12, Rp14 oraz zna znaczenie wskaźników Wz1-Wz3, W4, W6, W6a, W17.


 • z wyczuciem pomaga w prowadzeniu drezyny, czyli nie ciągnie drążka gdy trzeba go pchać i zatrzymuje pojazd w określonym miejscu :)
 • potrafi bezpiecznie wysiąść i wsiąść na drezynę w ruchu - oczywiście przy bezpiecznej prędkości do 3 km/h.
 • umie unieruchomić drezynę - unieruchomić za pomocą płozy hamulcowej lub zwykłego kamienia
 • w czasie jazdy informuje o dostrzeżonych przeszkodach na torze - czyli nie śpi podczas jazdy i potrafi w porę ostrzec załogę przed ewentualnym zagrożeniem (np. krzaki w skrajni)
Sygnał Rd1 "Nakaz jazdy"

Sygnał dawany białą okrągłą tarczką z zieloną obwódką przez dyżurnego ruchu. Tarczką należy poruszać w pionie.
D0
Sygnał D0 "Za tarczą ostrzegawczą znajduje się tarcza zatrzymania"
Oznacza, że zbliżamy się do tarczy D1 "Stój" i będzie wymagane zatrzymanie drezyny.
D1
Sygnał D1 "Stój"
Należy bezwzględnie zatrzymać się przed tarczą.

Z reguły ta czerwona tablica stoi na środku toru, lub zamontowana jest na bramach, więc ciężko przed nią się nie zatrzymać. :)
 • Sygnał Rp5 "Hamować"

  -------- -------- --------


  Trzy długie, szybko po sobie następujące tony dawane syreną, trąbką lub gwizdkiem. Bezwzględnie należy się zatrzymać.


 • Sygnał Rp11 "Wsiadać"

  --------


  Sygnał dawany przed odjazdem pociągu. Należy zająć miejsca na drezynach.


 • Sygnał Rp12 "Gotów do odjazdu"
  Podniesienie chorągiewki sygnałowej przez drużynę konduktorską (szefa drezyny) informujące o gotowości do odjazdu.


 • Sygnał Rp14 "Odjazd pociągów pasażerskich"
  Podniesienie ręki przez kierownika pociągu (szefa konwoju drezynowego) i wypowiedzenie słowa "Odjazd". Po tym sygnale można ruszać.


Wz1
Wskaźnik Wz1 "Zwrotnica nastawiona w kierunku prostym. (...) Jazda na ostrze lub z ostrza"
Wskaźnik Wz2 "Zwrotnica nastawiona w kierunku zwrotnym. (...) jazda na ostrze"
Wskaźnik Wz3 "Zwrotnica nastawiona w kierunku zwrotnym (...) jazda z ostrza"
Wskaźnik W6 "Oznacza, że należy dać sygnał Rp1 BACZNOŚĆ
Wskaźnik W6a "Oznacza, że należy dać sygnał Rp1 BACZNOŚĆ"Wskaźnik ustawia się przed przejazdami i przejściami przez tory wszystkich kategorii.
Wskaźnik W4 "Oznacza miejsce zatrzymania się czoła pociągu"
Wskaźnik W4 służy do oznaczenia miejsca na stacji lub przystanku do którego może dojechać czoło zatrzymującego się tam pociągu.

Wskaźnik W17 "Oznacza miejsce przy zbiegających się torach dokąd wolno zająć tor taborem"
Biało-czerwony słupek stawiany najczęściej przy rozjazdach. Nie wolno stawiać drezyn przed słupkiem (od strony rozjazdu).
KATEGORIA D - DOWÓDCA
Posiada kat. C oraz sprawnie kieruje zespołem drezynowym przy poruszaniu się po torach, stawianiu oraz zdejmowaniu drezyny ze szlaku, umie przestawić zwrotnicę, zna, rozumie i stosuje się do sygnałów i wskaźników: Sr1-Sr3, S1, S2, S5, S9, S13, S13a, Sz, Sp1, D6, Z1, Z2, Z1wk, Z2wk, Wz5-Wz8, M1, M2, Ms1, Ms2, W5, W7-W9, W14, W16, W28. Potrafi obsłużyć radiotelefon kolejowy. Zna zasady ruchu lekkich pojazdów pomocniczych i osygnalizowania ich. Posiada uprawnienia do kierowania ruchem na przejazdach kolejowych.
KATEGORIA E - EKSTRA DOWÓDCA
Posiada kat. D od przynajmniej 3 lat, ma przynajmniej roczne doświadczenie w organizacji wycieczek drezynowych. Zna historię linii po których jeździ. Zna instrukcje E1, oraz R1. Czyta ze zrozumieniem i wyciąga inteligentne wnioski z lektury Służbowych Rozkładów Jazdy. Nie wpada w panikę w razie spotkania na szlaku pociągu, lecz sprawnie zatrzymuje pociąg sygnałem D2 lub D3, łącząc to ze sprawnym zdjęciem drezyny z toru lub w przypadku w miarę dużego nachylenia, ucieczki przed pociągiem w dół.

Obecnie kategorię D posiada jedynie ścisła kadra drezynowa. Kategorię E posiadają jedynie kolejarze z długoletnim stażem, ze względu na trudne warunki do spełnienia. Jeżeli ktoś chciałby zdać egzamin na kategorię D musi trochę podrezynować z nami - wtedy będzie miał szansę.