Trasa z Łapina.
Obecnie nasze wycieczki zaczynają się w Łapinie.